ดาษบูเวียร์

ผลิตภัณฑ์ Dasabuvir มีวางจำหน่ายทั่วไปในรูปแบบของยาเม็ดเคลือบฟิล์ม ได้รับการอนุมัติในหลายประเทศในปี 2014 (Exviera) โครงสร้างและคุณสมบัติ Dasabuvir (C26H27N3O5S, Mr = 493.6 g/mol) มีโครงสร้างที่ไม่ใช่นิวคลีโอไซด์ มีอยู่ในยาในรูปของเกลือโซเดียมและเป็นโมโนไฮเดรต ผลกระทบ Dasabuvir (ATC J05AX16) มีคุณสมบัติต้านไวรัส ผลกระทบ … ดาษบูเวียร์