สังกะสีซัลเฟต

ผลิตภัณฑ์ ซิงค์ซัลเฟตมีจำหน่ายทั่วไปในรูปแบบเจลสำหรับรักษาแผลเย็น (Lipactin, D: Virudermin) นอกจากนี้ยังขายเป็นผลิตภัณฑ์เตรียมการที่มีกรรมสิทธิ์ในร้านขายยาบางแห่ง (Zinci sulfatis hydrogel 0.1% FH) Hima Pasta ไม่มีให้บริการในหลายประเทศอีกต่อไป โครงสร้างและคุณสมบัติ ซิงค์ซัลเฟต คือ เกลือสังกะสีของกรดซัลฟิวริก … สังกะสีซัลเฟต