ซัลเฟอร์ไดออกไซด์

ผลิตภัณฑ์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์มีจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ในรูปของก๊าซเหลวในถังก๊าซอัด โครงสร้างและคุณสมบัติ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2, 64.1 ก./โมล) มีอยู่ในรูปของก๊าซไม่มีสีที่มีกลิ่นกำมะถันฉุนและระคายเคืองซึ่งละลายในน้ำ จุดเดือดคือ -10 องศาเซลเซียส ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไม่ติดไฟและหนักกว่าอากาศ … ซัลเฟอร์ไดออกไซด์