1 การออกกำลังกาย Blackroll

“ ส่วนต่อหลังส่วนล่าง” ยืนงอกับผนังเล็กน้อย วางไฟล์ Blackroll®ที่ระดับกระดูกสันหลังส่วนเอว เพื่อให้สามารถใช้แรงกดได้เท้าของคุณอยู่ห่างจากผนังไม่กี่เซนติเมตร

ม้วนขึ้นและลงเหนือ Blackroll®โดยงอเข่าและ การยืด เล็กน้อย ในจุดที่ตึงเครียดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระดูกสันหลังส่วนเอวให้ถือม้วนไว้ตรงนั้นอย่างนิ่งเป็นเวลาสองสามวินาที ทำ 3 รอบโดยใช้เวลา 20 วินาที การฝึกอบรมที่น่าสนใจ แต่ละ. ทำแบบฝึกหัดต่อไปโดยใช้ปุ่ม Blackroll®