1 การออกกำลังกาย

“ Knee Mobilization” การงอของ ข้อเข่า ได้รับการฝึกฝนในท่านั่ง เข่าจะยกขึ้นในขณะที่ส้นเท้าดึงเข้าหา ต้นขา. การยกเข่าจะหลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

ผู้ร่วมทุนทั้งสอง (ต้นขา และต่ำกว่า ขา) ถูกเคลื่อนย้ายไปยังขอบเขตการเคลื่อนไหวอย่างเต็มที่ สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าบั้นท้ายทั้งสองข้างได้รับน้ำหนักเท่ากันในระหว่างการออกกำลังกาย ทำซ้ำ 10 ครั้งโดยมี 2 รอบสำหรับแต่ละเข่า ทำแบบฝึกหัดต่อไป