2 ออกกำลังกาย Blackroll

"ต้นขา กลับ” หากต้องการคลายส่วนหลังที่ติดกาวของต้นขาให้วาง Blackroll®ในเบาะยาวใต้บั้นท้าย คุณพยุงตัวเองด้วยมือบนพื้นแล้วยกสะโพกขึ้น โดย การยืด ธุรกิจ ข้อไหล่คุณสามารถเลื่อนไฟล์ Blackroll®ไปข้างหน้าและข้างหลัง

โครงสร้างที่ติดกาวจะสร้างแรงดึงเพิ่มเติมที่กระดูกเชิงกรานซึ่งสามารถดึงคุณเข้าไปในโพรงหลังและทำให้เกิดคอขวดใน คลองกระดูกสันหลัง ของกระดูกสันหลังส่วนเอว ทำ 3 รอบแล้วหมุนเป็นเวลา 20 วินาที กลับไปที่บทความแบบฝึกหัดสำหรับการตีบของช่องไขสันหลังในกระดูกสันหลังส่วนเอว