การออกกำลังกาย 4

“ โดดเด่น” ในแบบฝึกหัดนี้กาวจะถูก“ รีดออก” ในการรักษาเข่าซ้ายให้นอนตะแคงซ้ายในท่าตะแคง ทางขวา ขา วางอยู่บนพื้นด้านหลังขาซ้ายเพื่อรักษาเสถียรภาพ

ตอนนี้ด้านนอกของหัวเข่าวางอยู่บนม้วนและ "รีดออก" สิ่งนี้อาจเจ็บปวดเล็กน้อย แต่ถือเป็นเรื่องปกติ ทำแบบฝึกหัดต่อไป