การฝึกอบรมขั้นสูง | พลวัตของเกลียว

การฝึกอบรมขั้นสูง

การฝึกอบรมและการศึกษาของ Spiraldynamics ได้รับการควบคุมโดยระบบโมดูลาร์โดยมีระดับความสามารถที่แตกต่างกันตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในการเข้าร่วมโมดูลจำเป็นต้องมีการฝึกอบรมในวิชาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้: การแพทย์กายภาพบำบัดกิจกรรมบำบัดการฝึก 3D การเต้นรำ โยคะ หรือการออกกำลังกาย ผู้ที่ต้องการเข้า พลวัตของเกลียว จ่าย 1800 €สำหรับหลักสูตรพื้นฐาน 16 วัน

โมดูลส่วนขยายมีอายุระหว่าง 1-5 วันและมีค่าใช้จ่ายระหว่าง 200-1000 € เป้าหมายของการฝึกอบรมคือการได้รับความรู้ที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับวิธีการผสมผสานและปรับพฤติกรรมการเคลื่อนไหวและท่าทางส่วนบุคคลให้เข้ากับชีวิตของผู้ป่วย เนื้อหาของการฝึกอบรมมีความเข้าใจหลักการพื้นฐานของ พลวัตของเกลียว ในร่างกายมนุษย์และสามารถประยุกต์ใช้เพื่อทำความเข้าใจและปรับการเคลื่อนไหวให้เหมาะสมได้อย่างไร หลักการพื้นฐานของวิวัฒนาการและวิธีเรียนรู้ที่จะรับรู้จุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละบุคคลโดยใช้ร่างกายและวิธีการพัฒนากลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพของแต่ละบุคคลเพื่อปรับปรุงการรับรู้ร่างกายและลำดับการเคลื่อนไหวของตนเองเป็นเนื้อหาของการฝึกอบรม ความสามารถที่คุณต้องการจะเพิ่มพูนความรู้ขึ้นอยู่กับผู้เข้าร่วมแต่ละคนเอง

Spiral Dynamics เหมาะกับใคร

พลวัตของเกลียว โดยพื้นฐานแล้วเหมาะสำหรับทุกคนเนื่องจากขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวทางกายวิภาคของร่างกาย ผู้ที่ตัดสินใจเข้ารับการบำบัดตามแนวคิดของ Spiral Dynamics ควรมีความสนใจในกายวิภาคและกระบวนการของร่างกายของตนเองเนื่องจาก เกลียว แนวคิดเกี่ยวกับพลวัตมีส่วนเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ตนเองและการรับรู้ทางกายภาพที่ดีขึ้น แนวคิดนี้เหมาะสำหรับการป้องกันท่าทางที่ไม่ดีและการบาดเจ็บรวมถึงการรักษาสิ่งเหล่านี้ (เช่น ตีนปุก). ในกรณีที่มีข้อสงสัยคุณควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการบำบัดและ Spiral Dynamics จะเป็นประโยชน์ต่อคุณในระดับใด ในระดับมืออาชีพ Spiral Dynamics เป็นการฝึกอบรมเสริมที่ดีสำหรับแพทย์และนักบำบัดที่ต้องการให้ผู้ป่วยเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาปัญหาการเคลื่อนไหว