ข้อเท้าหัก - การออกกำลังกาย 3

ส้นแกว่ง นั่งในเบาะยาวเหยียดเท้าให้สุดและวางส้นเท้าไว้ที่ส่วนรองรับ ตอนนี้ดึงหลังเท้าไปทางหน้าแข้ง

เพื่อลดมุมในส่วนบน ข้อเท้า ข้อต่อและเพื่อเพิ่มการเคลื่อนไหวคุณต้องยกเข่าโดยไม่ต้องขยับส้นเท้าบนพื้นผิว ขณะนี้หุ้นส่วนร่วมทั้งสองเคลื่อนเข้าหากันมุมในข้อต่อจะมีขนาดเล็กที่สุด ในการยืดตัวให้กดด้านหลังของหัวเข่าลงในส่วนรองรับและเหยียดเท้าให้ยาวที่สุด

ผู้ร่วมค้าทั้งสองฝ่ายถอยห่างจากกัน การออกกำลังกายไม่ควรเจ็บปวดและควรออกแรงเพียงเล็กน้อย ทำซ้ำ 15-20 ครั้งในสามเซ็ต ทำแบบฝึกหัดต่อไป