ไบโอติน: กลุ่มเสี่ยง

กลุ่มเสี่ยงสำหรับการขาดไบโอติน ได้แก่ บุคคลที่:

  • การฟอกเลือดแบบเรื้อรัง
  • โรคระบบทางเดินอาหารเรื้อรัง
  • การดื่มแอลกอฮอล์ในทางที่ผิดเรื้อรัง
  • ภายใต้การรักษาด้วยยากันชัก
  • การบางอย่าง ยากันชัก - ไพรมิโดน, คาร์บามาซีพีน (ยับยั้งลำไส้ ไบโอติน ดูดซับและเคลื่อนย้ายไบโอตินออกจากการจับกับไบโอตินิเดส)
  • สตรีมีครรภ์