อาการพิษในเลือด: วิธีสังเกตภาวะติดเชื้อ

อาการในระยะแรกของการติดเชื้อ

ในระยะแรกของการติดเชื้อ การเปลี่ยนแปลงบางอย่างอาจเป็นสัญญาณสำคัญที่ทำให้เกิดโรคได้ เนื่องจากอาการเหล่านี้ไม่เฉพาะเจาะจง การปรากฏร่วมกันของอาการต่อไปนี้จึงเป็นข้อบ่งชี้อีกประการหนึ่งว่าอาจมีภาวะติดเชื้อ

 • ผิวหนังได้รับความร้อน บางครั้งอาจมีผื่นร่วมด้วย
 • ไข้สูง (มากกว่า 38 องศาเซลเซียส) มักมีอาการหนาวสั่น ข้อควรระวัง: โดยเฉพาะผู้ป่วยติดเชื้อที่อายุน้อยมากและสูงอายุจะมีอุณหภูมิต่ำ (ต่ำกว่า 36 องศาเซลเซียส “อุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติ”) แทนที่จะเป็นไข้
 • ความสับสนหรืออาการเวียนศีรษะ
 • หายใจเร็ว (hyperventilation)
 • หัวใจเต้นเร็ว (อิศวร)
 • สภาพทั่วไปแย่
 • สีผิวซีดหรือเทา
 • จำนวนเม็ดเลือดขาวที่เพิ่มขึ้น (เม็ดเลือดขาว – มีหน้าที่ในการป้องกันร่างกาย) ในกรณีที่รุนแรงของระดับเม็ดเลือดขาวในภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดบางครั้งจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

อาการของภาวะติดเชื้ออื่น ๆ มักขึ้นอยู่กับบริเวณที่เกิดการติดเชื้อ ได้แก่:

 • ในการติดเชื้อในปอด: หายใจถี่และ/หรือมีเสมหะเป็นหนอง
 • ในการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ: ปวดเมื่อปัสสาวะและ/หรือมีกลิ่นปัสสาวะเปลี่ยนแปลง
 • ในการติดเชื้อของระบบประสาทส่วนกลาง (เช่น เยื่อหุ้มสมองอักเสบ): ปวดศีรษะรุนแรง, เพิ่มความไวของตาต่อแสง, torticollis
 • ในการติดเชื้อในช่องท้อง (เช่นไส้ติ่งอักเสบ): ปวดท้อง

อาการในภาวะติดเชื้อรุนแรง

 • ความดันโลหิตต่ำต่ำกว่า 100 mmHg
 • เพิ่มอัตราการหายใจมากกว่า 22 ครั้งต่อนาที
 • มีอาการผิดปกติของจิตสำนึกและความสับสน
 • ผิวหนังเย็นและซีด โดยเฉพาะบริเวณมือและเท้าที่มีสีฟ้า (ตัวเขียว) และมีลายหินอ่อน

ภาวะเลือดเป็นพิษโดยไม่ได้รับการรักษานำไปสู่ความบกพร่องทางร่างกายและความล้มเหลวของอวัยวะต่างๆ ในที่สุด นี่คือตัวอย่างบางส่วน:

หากการติดเชื้อแพร่กระจายไปที่ตับ อาจเกิดอาการตัวเหลือง (icterus) ซึ่งอาจทำให้ผิวหนังเปลี่ยนเป็นสีเหลืองได้ในบางครั้ง

ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดอาจทำให้การทำงานของไตลดลง ทำให้ผู้ป่วยขับถ่ายปัสสาวะน้อยลงเรื่อยๆ (oliguria) จนถึงภาวะไตวายโดยสมบูรณ์

การไหลเวียนโลหิตแย่ลงเพราะเลือดจับตัวเป็นลิ่มได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น ลิ่มเลือดเล็ก (thrombi) หดตัวหรือปิดกั้นหลอดเลือดเล็ก ๆ (เส้นเลือดฝอย) เนื้อเยื่อหรืออวัยวะที่ได้รับผลกระทบจะไม่ได้รับออกซิเจนเพียงพออีกต่อไป ด้วยวิธีนี้ ภาวะช็อกจากกระแสพิษทำให้เกิดอาการที่เกิดจากอวัยวะล้มเหลวกะทันหัน เช่น โรคหลอดเลือดสมอง ไตวาย หรือหัวใจวาย

อาการของการติดเชื้อช็อก

ในบทความ Septic shock คุณจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการของภาวะช็อกจากภาวะติดเชื้อในเลือด

ผลกระทบเหล่านี้ทำให้มีความต้องการยาแผนปัจจุบันในการรักษาภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดสูงที่สุด อาการของความรุนแรงนี้มักไม่สามารถควบคุมได้แม้จะใช้ยาที่มีเทคโนโลยีสูงที่ทันสมัยที่สุดก็ตาม ดังนั้นการรักษาภาวะติดเชื้อในระยะเริ่มต้นและมีความสามารถจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง