การตรวจเส้นโลหิตในร่างกาย: เหตุผล ขั้นตอน ความสำคัญ

ขั้นตอนการตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจางในร่างกายมีอะไรบ้าง?

ข้อได้เปรียบที่สำคัญของการตรวจเยื่อหุ้มปอดทั้งร่างกายเหนือการตรวจสมรรถภาพปอด (spirometry) ซึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการทดสอบการทำงานของปอดที่สำคัญ คือ ให้ผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้แม้ในผู้ป่วยที่ไม่สามารถร่วมมือได้น้อย (เช่น เด็ก) เนื่องจากผลการวัดไม่ได้ขึ้นอยู่กับการไหลของอากาศในเครื่องวัด

การกำหนดความสามารถในการแพร่

นอกจากนี้ แพทย์มักจะสามารถระบุสิ่งที่เรียกว่าความสามารถในการแพร่ของปอดได้โดยใช้อุปกรณ์การตรวจคลื่นปอดในร่างกาย นี่คือความสามารถของปอดในการดูดซับหรือปล่อยออกซิเจน

โดยปกติการวัดจะดำเนินการโดยใช้วิธีที่เรียกว่าการหายใจครั้งเดียว: ผู้ป่วยสูดอากาศที่ทดสอบเข้าไปให้ลึกที่สุด จากนั้นเขาก็กลั้นหายใจสักสองสามวินาทีก่อนจะหายใจออก

ยังสามารถเติมฮีเลียมลงในอากาศทดสอบด้วยคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ จากนั้นแพทย์ก็สามารถกำหนดปริมาตรคงเหลือได้

Bodyplethysmography: การประเมินผล

แพทย์ยังจะหารือเกี่ยวกับทางเลือกการรักษาและความสำคัญของอาการต่อผู้ป่วยหลังการตรวจคลื่นหัวใจด้วยการตรวจร่างกายด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัย