ฉันสามารถวิ่งจ็อกกิ้งด้วยโรคไขข้ออักเสบได้หรือไม่? | Retropatellar Arthrosis กายภาพบำบัด

ฉันสามารถวิ่งจ็อกกิ้งด้วยโรคไขข้ออักเสบได้หรือไม่?

ระยะเวลาของโรค

ระยะเวลาของ retropatellar โรคข้ออักเสบ ยากที่จะประเมิน arthrosis ยังถือว่ารักษาไม่หายและสามารถพบได้ในกลุ่มโรคเรื้อรัง ถ้าความรุนแรงของ สภาพ อยู่ในระดับต่ำและสามารถรักษาได้ง่ายโดยการผ่าตัดสามารถฟื้นฟูการทำงานของข้อเข่าได้อย่างสมบูรณ์และสามารถยุติการรักษาได้

อย่างไรก็ตามในหลาย ๆ กรณีโรคจะดำเนินต่อไปและต้องได้รับการผ่าตัดหลังจากนั้นสักครู่ ดังนั้นระยะเวลาจึงขึ้นอยู่กับระยะเวลาการรักษา