สาเหตุ | อาการของโรคกระดูกสันหลังคด

ก่อให้เกิด

พื้นที่ สาเหตุของโรคกระดูกสันหลังคด มีความหลากหลายและควรชี้แจงเป็นรายบุคคลในแต่ละกรณี: ควรชี้แจงกลุ่มอาการกระดูกสันหลังคดเพื่อชี้แจงโรคร้ายแรงเช่นกระดูกสันหลังตีบหมอนรองกระดูกเคลื่อนหรือเนื้องอกที่เป็นไปได้

  • ข้อบกพร่องในการทรงตัวมักเป็นสาเหตุของสถิตยศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงโดยมีข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับกระดูกสันหลังส่วนคอ
  • การอุดตันของข้อต่ออาจเป็นสาเหตุของโรคกระดูกสันหลังคดได้ ในการเชื่อมต่อกับสิ่งนี้ เส้นประสาท อาจระคายเคืองซึ่งอาจนำไปสู่การแผ่ ความเจ็บปวด.
  • การเปลี่ยนแปลงความเสื่อมเช่นการสึกหรอของกระดูกสันหลังส่วนคอสามารถทำให้เกิดความคลาสสิกได้เช่นกัน อาการของโรคกระดูกสันหลังคด.
  • ท่าทางที่ไม่ถูกต้องง่าย ๆ หรือการเคลื่อนไหวที่กระตุกอาจทำให้เกิดอาการกระดูกสันหลังคดเฉียบพลันซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการ จำกัด การเคลื่อนไหวที่เจ็บปวดเฉียบพลันและความตึงเครียดของกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง
  • โรคต่างๆเช่น โรคไขข้อ or โรคไขข้อ ยังสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการอักเสบใน ข้อต่อ และทำให้เกิดโรคกระดูกสันหลังคด