โรค Chagas (American Trypanosomiasis): สาเหตุ

กลไกการเกิดโรค (การพัฒนาของโรค)

ทริพาโนโซมจะทวีคูณรอบ ๆ ลำไส้ของแมลง พวกเขาคือ เพิง โดยอุจจาระ (อุจจาระ) ในระหว่างการดูดและเข้าสู่โฮสต์โดยการติดเชื้อ smear การแพร่เชื้อจากมนุษย์สู่คนเป็นไปได้แบบติดกัน (ผ่านไฟล์ รก) ผ่าน เลือด การถ่ายเลือดหรือการปลูกถ่ายอวัยวะ

สาเหตุ (สาเหตุ)

สาเหตุทางชีวประวัติ

  • ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นประชากรในชนบทคนงานช่วยเหลือ

นักท่องเที่ยวมักจะไม่ได้รับผลกระทบในระหว่างการจัดทริป