โรค Chagas (American Trypanosomiasis): การทดสอบการวินิจฉัย

สามารถเลือกหรือไม่เลือกก็ได้ การวินิจฉัยอุปกรณ์ทางการแพทย์ - ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของประวัติศาสตร์ การตรวจร่างกาย, การวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการและบังคับ การวินิจฉัยอุปกรณ์ทางการแพทย์ - สำหรับการชี้แจงการวินิจฉัยที่แตกต่างกัน