โรค Chagas (American Trypanosomiasis): การบำบัดด้วยยา

เป้าหมายการรักษา

  • Rehydration (ของเหลว สมดุล).
  • การกำจัดเชื้อโรค
  • หลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อน

คำแนะนำการบำบัด

  • ในระยะเฉียบพลัน: ยาต้านพิษ
  • Rehydration - การให้น้ำในช่องปากสำหรับสัญญาณของ การคายน้ำ (การขาดของเหลว> การสูญเสียน้ำหนัก 3%): การบริหาร ของการให้น้ำในช่องปาก โซลูชั่น (ORL) ซึ่งควรเป็นไฮโปโทนิกระหว่างมื้ออาหาร (“ พักดื่มชา”) สำหรับการคายน้ำเล็กน้อยถึงปานกลาง
  • การชดเชยการสูญเสียอิเล็กโทรไลต์ (เลือด ยาดม).
  • ในระยะเรื้อรังมีอาการเท่านั้น การรักษาด้วย สามารถทำได้