โรค Chagas (American Trypanosomiasis): การบำบัด

มาตรการทั่วไป

  • ไม่แนะนำให้ใช้ยาเคมีบำบัด
  • หลังการติดเชื้อควรรีบปรึกษาแพทย์