โคลีน: หน้าที่

โคลีนหรือสารประกอบที่ได้รับมีบทบาทสำคัญในกระบวนการทางสรีรวิทยาหลายอย่าง:

  • phospholipidsโดยเฉพาะฟอสฟาติดิลโคลีน (PC) พบได้ในปริมาณมากในเยื่อชีวภาพทั้งหมด ที่นั่นมีบทบาทสำคัญในโครงสร้างและหน้าที่เช่นการส่งสัญญาณและการขนส่งสาร
  • การเผาผลาญและการขนส่งของ ไขมัน และ คอเลสเตอรอล - ไขมันและคอเลสเตอรอลจากอาหารจะถูกขนส่งไปยัง ตับ โดยใช้ chylomycrons (อนุภาคไลโปโปรตีน) จากนั้นจะขนส่งผ่านทาง เลือด เพื่อ extrahepatic (“ นอก ตับ“) เนื้อเยื่อในไลโปโปรตีนชนิดอื่น (เชิงซ้อนของ โปรตีน (อะ), คอเลสเตอรอล, ไตรกลีเซอไรด์และ phospholipids) เรียกว่า VLDLs (ต่ำมาก ไลโปโปรตีน). พีซีมีความจำเป็นสำหรับ“ การผลิต” และการหลั่ง VLDL ที่เหมาะสม
  • โคลีนยังมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเผาผลาญของกลุ่มเมธิลซึ่ง homocysteine สามารถ methylated (เพิ่ม CH 3 กลุ่ม) โดยสองเส้นทางที่แตกต่างกัน ในปฏิกิริยาหนึ่งเบทาอีนซึ่งเป็นอนุพันธ์ของโคลีนทำหน้าที่เป็นผู้บริจาคกลุ่มเมธิล (ผู้บริจาค) สำหรับเมทิลเลชันของ homocysteine ไปยัง methionine และเปลี่ยนเป็นไดเมทิลกลีซีนผ่านเบทาอีน - โฮโมซิสเทอีนเมทิลทรานสเฟอเรส ในปฏิกิริยาที่สอง 5-methyl-tetrahydrofolate ทำหน้าที่เป็นผู้บริจาคเมธิลและ วิตามิน B12- พึ่งพา methionine Synthase เป็นเอนไซม์ที่เกี่ยวข้อง
  • โคลีนยังเป็นสารตั้งต้นของ acetylcholineที่ สารสื่อประสาท (สารส่งสารที่ส่งการกระตุ้นของก เซลล์ประสาท ไปยังเซลล์อื่น ๆ ที่สารเคมี ประสาท). นี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับฟังก์ชันต่างๆเช่น หน่วยความจำ การจัดเก็บหรือการควบคุมกล้ามเนื้อ