โคลีน: การบริโภค

จนถึงปัจจุบันไม่มีคำแนะนำในการบริโภค (ค่าอ้างอิง DA-CH) สำหรับการบริโภคโคลีนจาก German Nutrition Society (DGE) European Food Safety Authority (EFSA) เผยแพร่ปริมาณโคลีนที่เพียงพอในปี 2016 ซึ่งถือได้ว่าเป็นค่าอ้างอิงของยุโรป:
ปริมาณที่เพียงพอ

อายุ โคลีน
(มก. / วัน)
ทารก
เดือน 7 11- 160
เด็ก ๆ
ปี 1 3- 140
ปี 4 6- 170
ปี 7 10- 250
ปี 11 14- 340
วัยรุ่นและผู้ใหญ่
ปี 15 17- 400
18 ปีขึ้นไป 400
ตั้งครรภ์ 480
การให้นมบุตร 520