คลินิก – 20 อันดับการวินิจฉัยที่พบบ่อยที่สุด

สำนักงานสถิติของรัฐบาลกลางได้เผยแพร่การวินิจฉัยหลักที่พบบ่อยที่สุด 20 ข้อของผู้ป่วยที่รับการรักษาในโรงพยาบาล พื้นฐานคือข้อมูลจากปี 2017

ดังนั้นการวินิจฉัยที่พบบ่อยที่สุด 20 ประการคือ: