โคบาลามิน (วิตามินบี 12): กลุ่มเสี่ยง

กลุ่มเสี่ยงต่อการขาดโคบาลามิน ได้แก่ บุคคลที่:

หมายเหตุเกี่ยวกับสถานะของอุปทาน (National Consumption Study II 2008)

8% ของผู้ชายและ 26% ของผู้หญิงไม่ถึงปริมาณที่แนะนำต่อวันในผู้หญิงอายุ 14-24 ปีสัดส่วนของผู้ที่ไม่ได้รับอาหารจะสูงเป็นพิเศษที่ 33% จากนั้นจะลดลงอีกครั้งเมื่ออายุเพิ่มขึ้นเป็น 26% (65-80 ปี ).