ขาตั้งสี่ฟุตในแนวทแยง

“ ขาตั้งรูปสี่เหลี่ยมในแนวทแยงย้ายไปที่ขาตั้งรูปสี่เหลี่ยม นำข้อศอกและเข่าเข้าด้วยกันในแนวทแยงมุมใต้ลำตัว คางจะถูกนำไปที่ หน้าอกสร้างหลังค่อม

จากนั้นเหยียดเข่าไปข้างหลังและเหยียดแขนไปข้างหน้าจนสุด ทำซ้ำ 15 ครั้งก่อนเปลี่ยน ขา และแขน กลับไปที่บทความ