การทดสอบยาอย่างรวดเร็ว: การใช้งานและความน่าเชื่อถือ

การทดสอบยาอย่างรวดเร็วคืออะไร?

การทดสอบยาอย่างรวดเร็วใช้สำหรับการตรวจจับยา ยาบางชนิด หรือผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายในปัสสาวะ น้ำลาย หรือเหงื่อ ที่ง่ายดายและรวดเร็ว บนผิวหนังหรือบนพื้นผิวของวัตถุ การวิเคราะห์ก๊าซในลมหายใจเพื่อการตรวจจับแอลกอฮอล์อาจเรียกว่าการทดสอบยาอย่างรวดเร็ว

โดยทั่วไป การทดสอบยาอย่างรวดเร็วจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าอิมมูโนแอสเสย์ แสดงหลักฐานการใช้ยาโดยใช้ปฏิกิริยาแอนติเจนและแอนติบอดี แอนติบอดีคือสารที่ร่างกายสร้างขึ้นตามปกติเพื่อจับกับสารแปลกปลอม (แอนติเจน) และทำให้สารเหล่านั้นไม่เป็นอันตราย ในการทดสอบยาแบบรวดเร็ว หรือพูดง่ายๆ ก็คือ สารต่างๆ จะถูกจับกับแอนติบอดีจำเพาะที่ผลิตขึ้นโดยเทียม และสร้างปฏิกิริยาสีที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

คุณจะทำการทดสอบยาอย่างรวดเร็วเมื่อใด?

การทดสอบยาอย่างรวดเร็วอาจจำเป็นในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อตรวจจับการใช้สาร นอกเหนือจากแง่มุมทางกฎหมายแล้ว สิ่งนี้ยังมีนัยสำคัญทางการรักษาอีกด้วย ตัวอย่างเช่น เมื่อการบริหารยาแก้พิษหรือการรักษาทางการแพทย์แบบเข้มข้น (การช่วยหายใจ การล้างไต) อาจกลายเป็นสิ่งจำเป็น ทำการทดสอบยาอย่างรวดเร็ว เช่น:

  • ในกรณีที่สงสัยว่าเป็นพิษและในสถานการณ์ฉุกเฉินทางการแพทย์ที่ไม่สามารถอธิบายได้
  • เพื่อติดตามความคืบหน้าของการบำบัดด้วยยา
  • เพื่อชี้แจงประเด็นความผิด เช่น อุบัติเหตุทางถนน
  • อยู่ในขอบเขตการสอบสวนทางนิติเวช

การทดสอบยาแบบรวดเร็วทำอะไรได้บ้าง?

จุ่มแถบทดสอบปัสสาวะหรือที่เรียกว่าการ์ดคัดกรองยาหลายชนิดลงในปัสสาวะสด หากปริมาณของสารที่ต้องการเกินค่าจุดตัด สนามทดสอบจะเปลี่ยนสี

การทดสอบยาอย่างรวดเร็วมีความเสี่ยงอะไรบ้าง?

การตรวจสารเสพติดอย่างรวดเร็วไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพแต่อย่างใด ในบางกรณีซึ่งพบไม่บ่อยนัก การทดสอบยาอย่างรวดเร็วอาจให้ผลบวกที่ผิดพลาดได้ ตัวอย่างเช่น การใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาที่ถูกกฎหมาย (เช่น ในแชมพู) อาจส่งผลให้มีการทดสอบการเช็ดยาที่เป็นบวก การรับประทานเค้กเมล็ดฝิ่นอาจทำให้สีเปลี่ยนไปในการทดสอบยาอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเมล็ดฝิ่นของยุโรปมีสารคล้ายฝิ่นในปริมาณเล็กน้อย แม้ว่าจะในปริมาณที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ก็ตาม

คุณต้องคำนึงถึงอะไรบ้างเมื่อทำการทดสอบยาอย่างรวดเร็ว?