ระยะเวลาลาป่วย | Whiplash - ข้อมูลสำคัญและแบบฝึกหัด

ระยะเวลาลาป่วย

ระยะเวลาลาป่วยหลังก แส้ การบาดเจ็บขึ้นอยู่กับโครงสร้างที่ได้รับบาดเจ็บและเวลาจนกว่าจะสามารถโหลดได้อีกครั้ง ดังนั้นระยะเวลาของการลาป่วยอาจอยู่ได้ตั้งแต่สองถึงหลายสัปดาห์ หากลาป่วยสั้นเกินไปสามารถให้แพทย์ขยายได้