ความผิดปกติในเด็ก--การบำบัด

ผู้เชี่ยวชาญแต่ละรายมีแนวทางการรักษาอคติที่แตกต่างกัน แนวคิดการรักษายังขึ้นอยู่กับอายุของเด็กและประเภทและระดับของความผิดปกติทางไวยากรณ์เป็นรายบุคคล นักบำบัดการพูดมักจะให้เด็กออกกำลังกายเกี่ยวกับการฟัง จังหวะ และการใช้คำและประโยคที่ถูกต้อง เขาใช้ภาพเล่าเรื่องและการสวมบทบาท

หากความผิดปกติทางไวยากรณ์เกิดขึ้นพร้อมกับพัฒนาการล่าช้าอย่างกว้างขวาง นักบำบัดการพูดจะทำงานร่วมกับแพทย์ นักกิจกรรมบำบัด นักกายภาพบำบัด และ/หรือนักจิตวิทยา

คำอธิบาย | สาเหตุ | อาการ | การวินิจฉัย | การบำบัด | การพยากรณ์โรค