แบบฝึกหัดที่ 1 กับการตีบของช่องไขสันหลัง - การระดมตัวเอง

การเคลื่อนย้ายตัวเอง: ในท่าคว่ำบนโต๊ะขาจะปล่อยให้ห้อยได้อย่างอิสระ กระดูกเชิงกราน พักผ่อนบนขอบโต๊ะ สิ่งนี้จะสร้างแรงดึงในกระดูกสันหลังส่วนเอวและทำให้กระดูกสันหลังส่วนต่างๆเคลื่อนตัว

ดำรงตำแหน่งนี้เป็นเวลา 15 วินาที หากจำเป็นคุณสามารถออกกำลังกายได้หลายครั้งต่อวัน ทำแบบฝึกหัดต่อไป