แบบฝึกหัดที่ 2 กับการตีบของช่องไขสันหลัง - การวางตำแหน่งขั้นตอน

“ ในท่านอนหงายให้วางขาทั้งสองข้างบนพื้นยกขึ้นเพื่อให้หลังส่วนล่างวางอยู่บนพื้นอย่างสมบูรณ์และไม่อยู่ในโพรงหลัง อยู่ในตำแหน่งนี้ตราบเท่าที่คุณรู้สึกสบาย ทำแบบฝึกหัดต่อไป