ออกกำลังกายกับอาการปวดคอด้านข้าง 1

“ ยืดด้านข้าง” เอียงหูขณะนั่งหรือยืนให้ไหล่ตามลำดับโดยให้ลำตัวส่วนบนเหยียดตรง การจ้องมองและคางของคุณตรงไปข้างหน้าตลอดเวลา กดไหล่ตรงข้ามลงเพื่อให้คุณรู้สึกได้ถึงความยืดตรงนั้น ทำแบบฝึกหัดต่อไป