ออกกำลังกายกับอาการปวดคอด้านข้าง 2

“ ด้านหลัง คอ กล้ามเนื้อ” วางของคุณ หัว จากแนวเอียงด้านข้างที่ยืดออก (ดูแบบฝึกหัด 1) โดยให้คางอยู่ในแนวทแยงมุม หน้าอก. ยืดค้างไว้ประมาณ 10 วินาทีต่อข้าง ออกกำลังกายต่อไป