ออกกำลังกายกับอาการปวดคอด้านข้าง 3

“ ด้านหน้า คอ กล้ามเนื้อ” วางของคุณ หัว จากแนวเอียงด้านข้างที่ยืดออก (ดูแบบฝึกหัด 1) ที่คอ ยืดค้างไว้ประมาณ 10 วินาทีต่อข้าง ไปที่บทความ“ การออกกำลังกายเพื่อป้องกันอาการปวดคอ