การออกกำลังกายกับความตึงเครียดของคอและไหล่ 2

“ คนสัญญาณไฟจราจร” เหยียดแขนข้างหนึ่งขึ้นและอีกข้างไปด้านข้างในเวลาเดียวกัน เปลี่ยนแขน 10-15 ครั้งตรงหลังกัน ทำแบบฝึกหัดต่อไป