การออกกำลังกายกับความตึงเครียดของคอและไหล่ 4

"วงกลมไหล่” เมื่อเหยียดแขนออกให้วนไหล่ของคุณจากด้านหน้า / ขึ้นไปข้างหลัง / ลง ในการทำเช่นนั้นให้ชี้ไฟล์ กระดูกสันอก ขึ้นและดึงหัวไหล่ของคุณไปด้านหลังลึก ๆ คุณยังสามารถวนไหล่ไปข้างหลังได้ ออกกำลังกายประมาณ 15 ครั้ง ทำแบบฝึกหัดต่อไป