การออกกำลังกายเพื่อป้องกันความตึงเครียดของคอ 3

"การยืด หน้าอก กล้ามเนื้อ” คุณลีบด้วยของคุณ ปลายแขน กับผนังหรือกรอบประตู ตอนนี้หันร่างกายส่วนบนของคุณไปในทิศทางตรงกันข้ามกับของคุณ ปลายแขน เพื่อให้คุณรู้สึกถึงแรงดึงจากรักแร้ไปที่คุณ หน้าอก กล้ามเนื้อ. ยืดเส้นนี้ค้างไว้ 10 วินาทีแล้วยืดแต่ละข้าง 3 ครั้ง ทำแบบฝึกหัดต่อไป