การออกกำลังกายเพื่อป้องกันความตึงเครียดของคอ 4

"การยืด ของด้านข้าง คอ กล้ามเนื้อ” คุณจัดท่าทางตรงและตรงขณะนั่ง หัวไหล่ถูกดึงไปด้านหลังอย่างลึก กระดูกสันอก ชี้ขึ้น เอื้อมมือข้างหนึ่งไปข้างใต้เบาะและวางหูอีกข้างไว้ที่ด้านเดียวกันของไหล่

กดค้างไว้ประมาณ 10 วินาที การยืด ของด้านหลัง / ด้านข้าง คอ กล้ามเนื้อจากการยืดออกด้านข้าง กล้ามเนื้อคอตอนนี้ชี้ของคุณ หัว ในแนวทแยงลงมาเหมือนลูกตุ้มภายใต้ความตึงเครียด ดำรงตำแหน่งนี้เป็นเวลา 10 วินาที

การยืด ของด้านหน้า คอ กล้ามเนื้อจากการยืดด้านหลัง / ด้านข้าง กล้ามเนื้อคอวางไฟล์ หัว ภายใต้ความตึงเครียดในแนวทแยงมุมกลับคอในแนวทแยงมุม ดำรงตำแหน่งนี้เป็นเวลา 10 วินาที ทำแบบฝึกหัดต่อไป