การออกกำลังกายเพื่อป้องกันความตึงเครียดของคอ 6

“ Latissimus pull - ตำแหน่งเริ่มต้น” คุณต้องจัดท่าทางตรงและตรงขณะนั่ง หัวไหล่ถูกดึงไปด้านหลังอย่างลึกในขณะที่แขนเหยียดขึ้น กระดูกสันอก ชี้ขึ้น “ ตำแหน่งดึง Latissimus” จากตำแหน่งเริ่มต้นข้อศอกทั้งสองข้างจะถูกดึงเข้าหาร่างกายส่วนบน

หัวไหล่ยังคงอยู่ที่ด้านหลังและ กระดูกสันอก ชี้ขึ้น ทำ 15 whl 3 ชุดนี้ กลับไปที่บทความ