การออกกำลังกายเพื่อป้องกันความตึงเครียดของคอในสำนักงาน 1

“WS – ตำแหน่งเริ่มต้นการเคลื่อนตัว” จากตำแหน่งตั้งตรง หมุนตัวเองโดยเริ่มจาก หัว, กระดูกสันหลังโดยกระดูก. เข่ายืดออกจนสุด “WS – Mobilization End Position” จากตำแหน่งเริ่มต้น ม้วนตัวเองขึ้นอีกครั้งด้วยกระดูก โดยเริ่มจากกระดูกสันหลังส่วนเอวแล้วเหยียดแขนขึ้น ทำแบบฝึกหัดนี้ 2 ครั้ง ทำแบบฝึกหัดต่อไป