การออกกำลังกายเพื่อป้องกันความตึงเครียดของคอในสำนักงาน 4

“ จากท่าตั้งตรงดันบั้นท้ายไปข้างหลังราวกับว่าคุณกำลังปิดลิ้นชักอยู่ น้ำหนักของคุณจึงเปลี่ยนไปที่ส้นเท้าของคุณ เท้าจะหมุนออกไปด้านนอกเล็กน้อยหัวเข่าชี้ไปในทิศทางเดียวกันระหว่างงอสูงสุด 100 °และไม่อยู่เหนือปลายเท้าเลย (หัวเข่าต้องไม่ยื่นออกมาเหนือเท้า) ทำแบบฝึกหัดต่อไป