การออกกำลังกายเพื่อป้องกันความตึงเครียดของคอในสำนักงาน 5

“ ตำแหน่งเริ่มต้น: BWS - การเคลื่อนที่” พยุงตัวเองที่ขอบโต๊ะโดยใช้ข้อศอกทั้งสองข้าง คุณสามารถนั่งหรือยืนตัวงอ ตอนนี้ทำหลังค่อม

“ ตำแหน่งสุดท้าย: BWS - การเคลื่อนที่” ตอนนี้ให้กระดูกสันหลังของคุณลดลงจาก คนหลังค่อม. ทำซ้ำการออกกำลังกาย 5 ครั้ง ทำแบบฝึกหัดต่อไป