การออกกำลังกายเพื่อป้องกันความตึงเครียดของคอในสำนักงาน 6

“ การเก็บแอปเปิ้ล” เหยียดแขนขึ้นข้างบนหรือข้าง ๆ สลับกันโดยอาจใช้ท่าขาเดียวเพื่อปรับปรุง การประสาน. ดำรงตำแหน่งประมาณ 10 วินาทีจากนั้นเปลี่ยนการยืน ขา และแขน ไปที่บทความการออกกำลังกายกับอาการปวดคอ