ออกกำลังกายกับความตึงเครียดที่คอ

"วงกลมไหล่"เมื่อยืนให้วนไหล่ของคุณจากด้านหน้า / ขึ้นไปด้านหลัง / ลง ทำอย่างนี้ 15-20 ครั้ง ทำแบบฝึกหัดต่อไป