การสนับสนุนด้านหน้า

“ การพยุงหน้า” พยุงตัวเองจากท่าคว่ำโดยให้หลังตรงกับท่อนแขนและนิ้วเท้า เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทำให้เครียด กล้ามเนื้อหน้าท้อง ให้แน่นและเอียงกระดูกเชิงกรานไปข้างหน้า คุณไม่ควรย้อยหลังหรือเข้าไปในโคกของแมว

มุมมองถูกชี้ลง ดำรงตำแหน่งให้นานที่สุด ทำทั้งหมด 3 รอบของสิ่งนี้ ทำแบบฝึกหัดต่อไป