มาตรการเพิ่มเติมสำหรับการรักษาโรคกระดูกสันหลังตีบ | แบบฝึกหัดการตีบของช่องกระดูกสันหลัง

มาตรการเพิ่มเติมสำหรับการรักษาโรคกระดูกสันหลังตีบ

คุณอาจสนใจหัวข้อนี้ด้วย:

  • กายภาพบำบัดสำหรับกระดูกสันหลังตีบ
  • กลับโรงเรียนสำหรับการตีบคลองกระดูกสันหลัง

เพื่อความเข้าใจทางกายวิภาคของช่องไขสันหลัง

เพื่อให้เข้าใจภาพทางคลินิกได้ชัดเจน เราจะพูดถึงโครงสร้างทางกายวิภาคก่อน กระดูกสันหลังซึ่งเป็นเสาที่มั่นคงของด้านหลังสร้างคลองตรงกลางการป้องกันกระดูก เส้นประสาทไขสันหลังซึ่งมีต้นกำเนิดมาจาก สมอง และประกอบด้วยเส้นใยประสาทยาวและร่างกายเซลล์ไหลผ่านช่องทางนี้ สมอง และ เส้นประสาทไขสันหลัง สร้างศูนย์กลางที่สำคัญ ระบบประสาทซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการเคลื่อนไหว การควบคุมร่างกาย และการประมวลผลข้อมูลที่มาจากร่างกายและสิ่งแวดล้อม

ในบริเวณช่องเล็กๆ ระหว่างกระดูกสันหลังแต่ละส่วน กระดูกสันหลัง เส้นประสาท โผล่ออกมาจาก เส้นประสาทไขสันหลังซึ่งสุดท้ายจะเคลื่อนไปตามที่เรียกว่าเส้นประสาทส่วนปลายไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย หรือจากส่วนต่างๆ ของร่างกายกลับไปสู่ส่วนกลาง ระบบประสาท. แผ่น intervertebral ตั้งอยู่ระหว่างกระดูกสันหลังแต่ละส่วนซึ่งให้ความยืดหยุ่นและการรองรับและกระจายน้ำหนักอย่างสม่ำเสมอ เส้นเอ็นต่าง ๆ ล้อมรอบกระดูกสันหลังแต่ละส่วนและกระดูกสันหลังทั้งหมดจาก กะโหลกศีรษะ ไปที่กระดูกเชิงกรานเป็นระบบรองรับแบบพาสซีฟ

กล้ามเนื้อลำตัวซึ่งล้อมรอบกระดูกสันหลังทุกด้านและรองรับเหมือนเสากระโดงบนเรือใบทำหน้าที่รักษาเสถียรภาพ ซึ่งรวมถึงกล้ามเนื้อหลังเช่นเดียวกับ กล้ามเนื้อหน้าท้อง. กล้ามเนื้อและโครงสร้างที่ยืดหยุ่นที่ซับซ้อนของกระดูกสันหลังทำให้สามารถเคลื่อนไปข้างหน้า ถอยหลัง ไปด้านข้าง และหมุนได้ เมื่อโน้มตัวไปข้างหน้า เส้นประสาท ของไขสันหลังถูกยืดออก คลองกระดูกสันหลัง กว้างขึ้นและมีพื้นที่ด้านหลัง ในทางตรงกันข้าม, การยืด ถอยหลังทำให้ .แคบลง คลองกระดูกสันหลัง.

สรุป

คลองกระดูกสันหลัง การตีบของกระดูกสันหลังส่วนเอว อธิบายการตีบของคลองที่นำไปสู่ไขสันหลังในบริเวณหลังส่วนล่าง โดยมีอาการไม่พึงประสงค์ เช่น การแผ่รังสี ความเจ็บปวด, อาการไวและขาอ่อนแรงอย่างรุนแรง. อาการมักจะลดลงได้ด้วยการทำกายภาพบำบัด บรรเทาการออกกำลังกาย และการเคลื่อนไหวหลายๆ ครั้ง การออกกำลังกายด้วยตนเองเพื่อการเสริมสร้างและระดมกำลังควรบูรณาการเข้ากับชีวิตประจำวัน