มะเร็งถุงน้ำดี: ภาวะแทรกซ้อน

ต่อไปนี้เป็นโรคหรือภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญที่สุดที่อาจเกิดจากมะเร็งถุงน้ำดี (มะเร็งถุงน้ำดี):

เนื้องอก - โรคเนื้องอก (C00-D48)

  • เนื้องอกในระยะแพร่กระจายไม่ระบุรายละเอียด