ข้อมูลทั่วไป | การตีบของช่องไขสันหลังในกระดูกสันหลังส่วนเอว - การรักษาแบบอนุรักษ์นิยมโดยไม่ต้องผ่าตัด

ข้อมูลทั่วไป

กระดูกสันหลังตีบในกระดูกสันหลังส่วนเอวอาจเกิดขึ้นได้ แต่กำเนิดหรือเกิดขึ้นได้ แต่ในกรณีส่วนใหญ่จะพัฒนาไปตลอดชีวิตเนื่องจากการรับน้ำหนักมากเกินไปของกระดูกสันหลังด้านเดียว ท่าทางที่ไม่ดี การขาดการเคลื่อนไหวและกระบวนการเสื่อมในวัยชรา