สุขอนามัยของมือ

1. สุขอนามัยมือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อมือ

ข้อบ่งใช้ในการใช้: สำหรับการฆ่าเชื้อโรคตามปกติเช่นก่อนและหลังการสัมผัสโดยตรงกับผู้ป่วย ระยะเวลา: 20 ถึง 30 วินาที

2. สุขอนามัยมือด้วยสบู่และน้ำ (ล้างมือ)

ข้อบ่งชี้ในการใช้งาน: สำหรับมือที่มองเห็นได้ชัดเท่านั้นเช่นกับ เลือด หรืออื่น ๆ ของเหลวในร่างกาย. หลังจากเยี่ยมชมห้องน้ำ ระยะเวลา: 40 ถึง 60 วินาที