โรคความต่อเนื่อง

บทนำ กลุ่มอาการต่อเนื่องคือการเกิดขึ้นของความผิดปกติทางจิตต่างๆ โรคนี้เกิดขึ้นบ่อยโดยเฉพาะหลังการผ่าตัดที่มีขนาดใหญ่และนานขึ้น ความถี่ ภาวะสับสนชั่วคราวเป็นเรื่องปกติในผู้ป่วยที่รักษาในโรงพยาบาลหรือหลังผ่าตัด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอาการที่หลากหลาย จึงเป็นการยากที่จะให้ข้อมูลที่แม่นยำ และวรรณกรรม … โรคความต่อเนื่อง

Passage syndrome หลังการผ่าตัดหัวใจ | Durchgangssyndrom

กลุ่มอาการทางผ่านหลังการผ่าตัดหัวใจ กลุ่มอาการเปลี่ยนผ่านเป็นความผิดปกติทางจิตชั่วคราวที่อาจเกิดขึ้นหลังการผ่าตัดใหญ่ มีลักษณะผิดปกติจากการปฐมนิเทศ สับสน อารมณ์แปรปรวน และเห็นภาพหลอน มักเกิดปฏิกิริยาร่วมกับอาการเหงื่อออก ความดันโลหิตสูง และใจสั่น ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นบ่อยขึ้นหลังการผ่าตัดหัวใจ โดยเฉพาะถ้า … Passage syndrome หลังการผ่าตัดหัวใจ | Durchgangssyndrom

Passage syndrome หลังการผ่าตัดบายพาส | Durchgangssyndrom

อาการทางผ่านหลังการผ่าตัดบายพาส การผ่าตัดบายพาสเป็นความพยายามที่จะปรับปรุงสถานการณ์การไหลเวียนของเลือดในหัวใจโดยการเชื่อมโยงการหดตัวของหลอดเลือดหัวใจกับหลอดเลือดของร่างกาย ซึ่งมักจะเป็นขั้นตอนตามปกติ อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยมักจะเชื่อมต่อกับเครื่องหัวใจและปอดระหว่างการผ่าตัด เครื่องนี้สามารถ … Passage syndrome หลังการผ่าตัดบายพาส | Durchgangssyndrom

การพยากรณ์โรค | Durchgangssyndrom

การพยากรณ์โรค โดยทั่วไปการพยากรณ์โรคจะดี โดยมีอาการลดลงเป็นชั่วโมงหรือเป็นวัน อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องไม่มองข้ามความผิดปกติทางสุขภาพที่ร้ายแรงใดๆ เนื่องจากเป็นสาเหตุของอาการทางจิตแบบอินทรีย์เฉียบพลัน Duration ไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่านานแค่ไหนที่กลุ่มอาการต่อเนื่องกันมักจะอยู่ได้ เนื่องจากระยะเวลาของอาการมักจะเป็น ... การพยากรณ์โรค | Durchgangssyndrom