น้ำสลัด

สายรัดคืออะไร? ผ้าพันแผลกดเป็นผ้าพันแผลชนิดหนึ่งที่ใช้หยุดเลือดออกมาก ข้อดีคือความดันทำหน้าที่เฉพาะจุด จึงไม่ขัดขวางการไหลเข้าหรือออกของเลือดทั้งหมด ในทางกลับกัน หากใช้ผ้าพันแผลธรรมดาทั่วร่างกาย … น้ำสลัด

ความดันแต่งที่ขาหนีบหลังการตรวจสวนหัวใจ | น้ำสลัด

ผ้าปิดแผลกดทับที่ขาหนีบหลังการตรวจสายสวนหัวใจ ดังที่ได้กล่าวไปแล้วแผ่นปิดแผลยังใช้หลังการตรวจสายสวนหัวใจ การตรวจนี้ใช้เป็นหลักในการวินิจฉัยและรักษาโรคของหัวใจและหลอดเลือด หลังการตรวจ บริเวณที่เจาะจะต้องใช้ผ้าพันแผลกดทับ เนื่องจาก … ความดันแต่งที่ขาหนีบหลังการตรวจสวนหัวใจ | น้ำสลัด