การเผาไหม้ที่ใบหน้า - อะไรอยู่เบื้องหลัง?

คำนิยาม การเผาไหม้ที่ใบหน้าอาจมีสาเหตุหลายประการ และอาจมาพร้อมกับอาการอื่นๆ ที่หลากหลาย การระคายเคืองของผิวหนังจากเครื่องสำอาง ผิวแห้ง หรือแม้แต่การแพ้อาจเป็นตัวกระตุ้นได้ สาเหตุที่เป็นไปได้อีกประการหนึ่งคือโรคงูสวัดที่ใบหน้า ซึ่งทำให้เกิดแผลพุพองเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยของเหลวในบริเวณที่ได้รับผลกระทบ นอกจากนี้บาง … การเผาไหม้ที่ใบหน้า - อะไรอยู่เบื้องหลัง?

การวินิจฉัยการเผาไหม้ที่ใบหน้า | การเผาไหม้ที่ใบหน้า - อะไรอยู่เบื้องหลัง?

การวินิจฉัยอาการแสบร้อนที่ใบหน้า หากยังคงรู้สึกแสบร้อนที่ใบหน้า ผู้ป่วยควรปรึกษาแพทย์ประจำครอบครัวก่อน เมื่อดูที่ผิวหนังและถามถึงอาการที่แน่นอน ข้อสรุปแรกสามารถสรุปได้เกี่ยวกับตัวกระตุ้น ดังนั้นโรคงูสวัดหรือโรคประสาท trigeminal มักเกิดขึ้นที่ด้านใดด้านหนึ่ง ในกรณีพิเศษ (เช่น … การวินิจฉัยการเผาไหม้ที่ใบหน้า | การเผาไหม้ที่ใบหน้า - อะไรอยู่เบื้องหลัง?

บำบัดอาการแสบร้อนหน้า | การเผาไหม้ที่ใบหน้า - อะไรอยู่เบื้องหลัง?

การรักษาการไหม้ที่ใบหน้า การรักษาการไหม้ที่ใบหน้าขึ้นอยู่กับสาเหตุเบื้องหลัง หากการเผาไหม้เกิดจากโรคผิวหนัง เช่น โรคประสาทอักเสบจากผิวหนัง แพทย์ผิวหนังอาจสั่งครีมบรรเทาความเจ็บป่วยพิเศษ (เช่น ยาคอร์ติโซน) ในกรณีผิวแห้ง การทาครีมบำรุงที่เข้มข้นเป็นประจำ เช่น … บำบัดอาการแสบร้อนหน้า | การเผาไหม้ที่ใบหน้า - อะไรอยู่เบื้องหลัง?