ฉันรู้จักภาวะเลือดเป็นกรดจากอาการเหล่านี้

คำนิยาม ภาวะเลือดเป็นกรดคือการเปลี่ยนแปลงของค่า pH ในเลือดมนุษย์ ค่า pH แสดงถึงความสมดุลของกรดและเบสในร่างกาย ตามกฎแล้วความสมดุลของกรดเบสของร่างกายนั้นค่อนข้างสมดุลและเป็นด่างเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ค่า pH ที่เป็นกลางอย่างยิ่งคือ 7 ค่าของเลือดมนุษย์โดยปกติคือ 7.35-7.45 ภาวะความเป็นกรด … ฉันรู้จักภาวะเลือดเป็นกรดจากอาการเหล่านี้